MỌI CHI TIẾT LIÊN HỆ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HÀ GIANG 

Địa chỉ: Tổ 5 đường Yết Kiêu, Nguyễn Trãi, Tp Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 0219 3867159

Fax: 0219 3868732

Email: qltthagiang@dms.gov.vn

Website: hagiang.dms.gov.vn