Hà Giang: Đội Quản lý thị trường số 8 tiếp tục phát hiện hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Ngày 01 tháng 6 năm 2021 Đội Quản lý thị trường số 8 Hà Giang kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh quần áo may sẵn, giầy dép do ông Lê Việt Cường có địa chỉ: tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang làm chủ. Phát hiện giầy, dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIKE; ADIDAS; CUCCI và CHANEL.

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang được ban hành theo Quyết định số 73/QĐ-CQLTT ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang. Qua nắm bắt địa bàn, ngày 01 tháng 6 năm 2021 Đội Quản lý thị trường số 8 Hà Giang kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh quần áo may săn, giầy dép do ông Lê Việt Cường có địa chỉ: tổ 3, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện 41 đôi giầy người lớn và dép xốp người lớn có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIKE; ADIDAS; CUCCI và CHANEL đã được bảo hộ tại Việt Nam.

KSV Đội QLTT số 8 kiểm tra thực tế tại cửa hàng

Đội QLTT số 8 Hà Giang đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Lê Tiến Quyền - Đội QLTT số 8
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang