Kiểm tra, kiểm soát

Hà Giang: Giám sát tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu NIKE, Adidas.

Ngày 8.6.2021, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 - Cục QLTT tỉnh Hà Giang tiến hành buộc tiêu hủy 113 sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu theo quy định. Quá trình thực hiện tiêu hủy được tổ chức dưới sự giám sát của lực lượng chức năng và các cơ quan truyền thông của huyện.