Hoạt động

Hà Giang: Kiểm tra, giám sát tiến độ xây dựng các công trình nhà ở cho người nghèo, người có công.

Ngày 09 tháng 6 năm 2021 đoàn công tác của Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hà Giang đã đi thực tế để kiểm tra tiến độ thi công cũng như chất lượng các công trình nhà ở cho người nghèo, người có công.